شهر من سراب

سراب یکی از شهرهای زیبای استان آذربایجان شرقی میباشد. قدمت این شهر به دوره سلجوقیان برمیگردد و آثار باستانی و طبیعی بسیاری را در بر دارد.

سراب منبع محصولات لبنی و عسل است که شهره منطقه است.

همچنین باغات فراوانی دارد که به اقسا نقاط کشور عرضه میشود.