شروع

من علی هستم و شغلم حسابرس داخلیه، 34 ساله و کارمند یک شرکت خصوصی.من دو...