موفقیت او هم علّتی دارد!

ما تلاش میکنیم، حتی اگر برای به دست آوردن چیزی تلاش نکرده باشیم برای حفظش باید این کار را بکنیم!

اما اغلب نتایج کار دیگران را بدون فکر کردن به پروسه ای که در حقیقت قبل از آن انجام شده میبینیم.

اگر کسی مهاجرت موفقی انجام داده، شغل خوبی دارد یا کلاً دستاوردی دارد که برایمان چشم گیر است، اکثراً آن را به پای شانس، پارتی، حمایت خانواده و ... میگذاریم و حتی گاه شروع به تخریب شخص یا کوچک شمردن موفقیت او می کنیم. خواسته یا ناخواسته!

در حقیقت این موضوع وقتی برایم آزاردهنده شد که در مورد خودم اتفاق افتاد! سختی هایی که برای به دست آوردن، حفظ و پیشرفت کارم کشیدم به چشم دیگران نیامد اما در عوض موفقیت حاصل شده را دیدند و به پای شانس و پارتیِ نداشته ام گذاشتند!

تصمیم گرفته ام از امروز وقتی دستاوردی می بینم به تلاشی که علّت شکل گیری، حفظ و یا پیشرفت آن بوده بیشتر بیاندیشم.