دانشجوی دکتری اقتصاد - علاقه مند به مطالعه و پژوهش و نوشتن


استراتژی مناسب برای رشد فردی: جبران ضعف‌ها یا تقویت قوّت‌ها؟

استراتژی مناسب برای رشد فردی: جبران ضعف‌ها یا تقویت قوّت‌ها؟
ماتریس معروف SWOT همه ما در یک زمینه خاص، یک یا چند نقطه قوت داریم مث...

برد انسان ها در بازی زندگی - به بهانۀ داربی استقلال و پرسپولیس

برد انسان ها در بازی زندگی - به بهانۀ داربی استقلال و پرسپولیس
انسان‌های کوچک از برد دیگران،انسان‌های متوسط از برد خود،و انسان‌های ب...