:: دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری :: پژوهشگر بلاکچین و نوآوری دیجیتال ::