اینترنت چیزها(IoT)،وصل کردن دنیای فیزیکال به دنیای دیجیتال

اینترنت چیزها(IoT)،وصل کردن دنیای فیزیکال به دنیای دیجیتال
اینترنت اشیا از کجا اومد و ایده‌ی اصلیش چیه؟