علاقه‌مندی بدون حد و مرز

من دانشجوی فیزیک ماده چگال(حالت جامد) هستم و حوزه تحقیقی من نانوساختارها است. اما از بد روزگار و بدسلیقه‌گی، به زیست‌شناسی، نجوم و کیهان‌شناسی، و فلسفه نیز به‌شدت مشتاقم. بنابراین هرچه در باب فلسفه و زیست شناسی و نجوم گیر بیارم با حالت بسیار وحشتناکی مطالعه خواهم کرد. انگار که گرگی گرسنه‌ای به گوسفندی چاق و چیله ای رسیده باشد.

با احترام، اگر نوشته‌های تان در این حوزه‌ها باشد، پس لطفا لطفا مواظب خودتان و نوشته‌های تان باشید.