دلنوشته

ما دخترای شیطون بر خلاف ظاهر خندون و پر جنب و جوشمون دلمون صاف و زلاله...