دلنوشته

ما دخترای شیطون بر خلاف ظاهر خندون و پر جنب و جوشمون دلمون صاف و زلاله مثله چشمه

خیلیا خیال میکنن ماها آدمای وفاداری نیستیم اما برعکس ما اگه عاشق بشیم تمام دنیارو برای داشتن عشقمون بهم میریزیم اره ماها اگه یکی رو دوست داشته باشیم با تمام کم و زیادش و بد و خوبش کنار میاییم ما دختر شیطونا اهل چرتکه انداختن نیستیم و توقع پول و ثروت نداریم ما دختر شیطونا تمام انرژیمونو میزاریم که حال عشقمونو خوب کنیم با ادا بازیامون با خل بازیامون آره ما دلبری رو خوب بلدیم اما نه برای همه بلکه واسه اونی که دوسش داریم 🤩🥴

دلنوشته امروز ✍