فلسفه و زندگی

فلسفه دوستدار خرد است که خرد را کشف میکند و فیلسوف کسی است که از زیبایی های جهان به شگفت آمده و با کمک فلسفه به دنبال حقیقت میرود و در اعماق جهان کاوش میکند؛ البته دست یافتن به حقیقت تقریبا غیر ممکن است، زیرا ذهن انسان معیوب است و محدود، ولی اگر فیلسوف های فضایی وجود داشته باشند که دارای ذهن مطلق باشند و به هیچ وجه اشتباه نکنند میتوانند به حقیقت دست یابند.

کسانی که از فلسفه و منطق متنفرند وجه تمایزشان با فیلسوفان این هست که آن ها گمان میکنند فلسفه و منطق پیچیده است و برای شان خسته کننده به نظر می آید. شاید آن ها از این می هراسند که اعتقاداتشان مورد وارسی قرار گیرد، زیرا تغیر برای آدم ها ترسناک است؛ البته این نوع تفکر میتواند از کودکی سرچشمه گرفته باشد که معلمان با روش های تدریس غلط باعث شدند، کودک از فلسفه و منطق و ریاضی متنفر باشد؛ همچنین این طرز تفکر میتواند از جامعه و خانواده نیز منتقل شده باشد و شبکه های اجتماعی، نقش بسزایی در فراگیر شدن این نوع تفکر داشته اند.

افرادی که از تفکر گریزانند، معمولا به جای توجه به سوال های اساسی و مهم مثل اثبات یا رد وجود خداوند یا اینکه جهان چگونه به وجود آمده است، به مسائلی مانند (فلان فرد مشهور امروز غذا چه چیزی خورده و ...) اهمیت می دهند؛ زیرا آنقدر غرق در روزمرگی شدند که دیگر به مسائل دیگر توجه نمی کنند.

اینگونه افراد در انتخاب هدف زندگی خود سردرگم میشوند؛ برای بیشتر این افراد، پول هدف اصلی زندگی شان است ولی دست یابی به پول نیازمند یک ذهن خلاق و باهوش است، مگر آن که از راه کلاه برداری یا اختلاص به آن رسید، ولی اساسا دستیابی به آن بسیار سخت است و بیشتر مردم حسرت آن را میخورند و این باعث عذاب آن ها میشود؛ اما کسی که برای یافتن حقیقت تلاش میکند، تنها نیامندی های او یک خانه و چندین کتاب و یک مقدار پول برای تفریح و مسافرت است.

آن قدر از شگفتی جهان میتوان لذت برد که پایان ندارد ولی لذت پول و چیز های مادی بالاخره یک زمانی رو به اتمام میرسد و آن موقع باز هم در زندگی سردرگم میشوید.

شاید خودآگاهی انسان فقط اشتباه طبیعت بوده است. چیزی که مرا کماکان زنده نگه داشته، ترس از نیستی است؛ پس محکوم به زندگی ام. چیز هایی که رنج ندانستن را بر انسان قابل تحمل کرده، عشق و مواد مخدره است؛ همچنین تا زنده ام، سعی میکنم برای مشکلاتی که سبب رنجیدن انسان میشود چاره ای بیندیشم تا بار زندگی بر دوش انسان سبک تر شود.