استراتژی های تهاجمی ورود به بازار - استراتژی پیرانا

پیرانا، استعاره ایست برای یکی از انواع استراتژی های حمله به پیشرو که به دلیل تشابه رفتاری مهاجم به رفتار ماهی پیرانا، به این نام، خوانده شد.
پیرانا، استعاره ایست برای یکی از انواع استراتژی های حمله به پیشرو که به دلیل تشابه رفتاری مهاجم به رفتار ماهی پیرانا، به این نام، خوانده شد.


فایل شماره بیست و سه از سری استراتژی های ورود به بازار در کسب و کارهای دیجیتال که اختصاص به یکی از دوازده استراتژی تهاجمی حمله به پیشرو دارد را در تلگرام به صورت صوتی منتشر کردم.

https://t.me/kar_kasb/5749

این استراتژی که با استعاره از ماهی پیرانا، استراتژی پیرانا نام گذاری شده، اشاره به حمله به پیشرو توس رقبا بدون برنامه ریزی و هماهنگی دارد. درست مثل ماهی های پیرانا که به تعبیر ویکی پدیا، با حمله به گاوی که وارد رودخانه شده باشد، در کمتر از 15 دقیقه، چز مشتی استخوان از گاو چیزی به جا نمی گذارند به دلیل برخی محدودیت ها، این فایل صوتی خیلی استعاری و تمثیلی بود و از نام برندن از برند ها در آن خودداری شد