شبنامه ساز، شب نامه نویس، شب نامه دوست و البته استارتاپ دوست و همراه استارتاپی در یک قاب

شبنامه ساز، شب نامه نویس، شب نامه دوست و البته استارتاپ دوست و همراه استارتاپی در این عکس دیده می شوند
شبنامه ساز، شب نامه نویس، شب نامه دوست و البته استارتاپ دوست و همراه استارتاپی در این عکس دیده می شوند

? با اینکه این فیلم هفت ماه در توقیف بوده، و با اینکه تقریبا بخش مهم و اساسی صحبت های موافقین و مدافعین اکوسیستم استارتاپی کشور مورد جراحی و برش و جرح و تعدیل قرار گرفته (چون گفته می شود ما چیزی به نام سانسور نداریم، با پذیرفتن این فرضیه، من از کلمه ی سانسور استفاده نکردم!) دیدن این فیلم توصیه می شود.

عملاً با دیدن این فیلم می توان فهمید که آنهایی که مخالف اکوسیستم استارتاپی هستند از چه نوع دیدگاهی برخوردار هستند و سطح و کیفیت درک آنها از اکوسیستم استارتاپی در چه حد است.

تنها مشکل این است تقریبا تمامی رسانه‌ها دیداری و شنیداری و مکتوب رسمی، در اختیار چنین عزیزانی قرار دارد و در این فضای بسته‌ی رسانه‌ای، علی رغم همه‌ی ایراداتی که به روند کلی هفته نامه دوست داشتنی شنبه در برخی حوزه ها وارد می دانم، هنوز معتقدم باید از شنبه که در حال حاضر تنها رسانه‌ی مکتوب موثر و موفقِ موافقِ توسعه و رشد اکوسیستم استارتاپی است باید دفاع کنی

همچنین صحبت های رضا الفت نسب را بسیار پسندیدم.

نکته مهم صحبت ها الفت نسب این است که اینکه رو در روی چنین افرادی بنشینی و با آرامش در جشمانشان زُل بزنی و حرفت آرام بزنی، آن هم وقتی فرد روبرویت، فردی باشد که با آنچه من، مغالطه می دانم، تلاش می کند فضای گفت و گو را به دیدگاه هایش نزدیک کند، کار ساده ای نیست که به نظرم الفت نسب خوب از پسش بر آمده. بسیاری از ما در چنین فضایی معمولاً تحت تاثیر جو و فضای روانی‌ای که در ایجاد کردنش استاد هستند قرار می گیریم و قرار از کف می دهیم.

دیدن این مناظره را از دست ندهید :

https://goo.gl/BFFL8c

عادل طالبی

21 بهمن 96