مشکل پیاده سازی اینترفیس های life cycle انگولار

مشکل پیاده سازی اینترفیس های life cycle انگولار
انگولار و تایپ اسکریپت