تمامی علائم شایع و غیر شایع کرونا (covid 19) چیست؟

http://listme.ir/list/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-5f0e106916527/adp


Image: COVID-19 Risks Outlook 2020
ثیرات و علائم کرونا بر ما چه بوده است؟
Image: COVID-19 Risks Outlook 2020 ثیرات و علائم کرونا بر ما چه بوده است؟


خلاصه:

بیماری COVID-19 افراد مختلف را به روش های مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد. بیشتر افراد آلوده به بیماری کوید 19 خفیف تا متوسط مبتلا می شوند و بدون بستری در بیمارستان بهبود می یابند. در این لیست علائم بیماری کرونا بر اساس شدت آورده شده است. در صورت بروز علائم جدی ، فوریت های پزشکی را جستجو کنید. همیشه قبل از مراجعه به پزشک یا مراکز بهداشتی خود تماس بگیرید. افرادی که علائم خفیف دارند و در غیر این صورت سالم هستند باید علائم خود را در خانه مدیریت کنند. به طور متوسط 5-6 روز طول می کشد از زمانی که شخصی به این ویروس مبتلا شود تا علائم را نشان دهد ، اما می تواند تا 14 روز طول بکشد.

Image: COVID-19 Risks Outlook 2020
ای بسیاری ، بازگشت به کار مانند چالش های جسمی، با مشکلات روحی و روانی روبرو خواهند بود.
Image: COVID-19 Risks Outlook 2020 ای بسیاری ، بازگشت به کار مانند چالش های جسمی، با مشکلات روحی و روانی روبرو خواهند بود.


بر اساس اطلاعات سایت جهانی www.who.int علائم کرونا یه صورت خلاصه موارد زیر می باشد:

علائم شایع کرونا:

 • تب
 • سرفه خشک
 • خستگی


علائم کمتر شایع کرونا:

 • درد و آسیب ها در نقاط مختلف بدن
 • گلو درد
 • اسهال
 • التهاب و ورم
 • سردرد
 • احساس از بین رفتن طعم و بو
 • بثورات پوستی یا تغییر رنگ انگشتان دست یا انگشتان پا
تصویر ویروس کرونا (کوید 19)
تصویر ویروس کرونا (کوید 19)


علائم جدی و خطرناک بیماری کرونا:

 • مشکل در تنفس و یا نفس های کوتاه
 • درد قفسه سینه یا احساس فشار در سینه
 • مشکل در تکلم یا حرکت کردن