چگونه با چند پرسش از وضعیت کمپین ها ی تبلیغاتی با خبر شویم؟!؟

بعنوان یک صاحب اپلیکیشن برای رصد تبلیغات گیرنده ها چه می کنید؟چگونه گزارش واقعی از آنها دریافت می کنید؟رفتار کاربر را چگونه رصد می کنید؟ کدام کمپین تبلیغاتی برای شما موثرتر بوده و بیشترین میزان جذب کاربر واقعی را به همراه داشته است؟ تفاوت بین کاربر تقلبی و کاربر واقعی را از کجا تشخیص می دهید؟ تبلیغات تلگرام را بر چه حسبی دسته بندی می نمایید ؟برای نصب های ارگانیک توسط گوگل ادز و کافه بازار چگونه تفکیک قايل می شوید؟!؟ نحوه تقلب های موبایلی را چگونه تشخیص می دهید؟ پلتفرم آنلاین موبایلی ادتریس یک رابط بین شما و تبلیغات گیرنده هاست که یک جایگزین داخلی و امن برای ادجاست است . ما در ادتریس شما را با اتریبیوشن ها و دنیای آنها آشنا خواهیم نمود .