افرا یک کسب‌وکار نوپای اجتماعی است که با هدف بهبود و افزایش اعتبار موسسه‌های نیکوکاری در جامعه تاسیس شده است. وب‌سایت: www.afraway.org