توسعه دهنده نرم افزار، علاقه مند به استارتاپ، در تلاش برای برقراری تعادل بین کار و زندگی. http://blog.afsharm.ir