ترافیک سنگین و تصمیم من

تو بد ترافیکی گیر کرده بودم و حیفم می اومد از زمانی که داره مفت مفت بی ثمر می گذره

یه گوشه پارک کردم

گوشه ای آرام تر و بی سر و صداتر

به فایل صوتی آموزشی گوش دادم

کمی آروم شدم

به چند تراک موسیقی پیانو و صدای طبیعت گوش دادم

آروم تر شدم

پایین اومدم و با پای پیاده به سمت فروشگاه کتاب حرکت کردم

یک مجموعه آهنگ ویژه کودکان خریدم(یه سر و دو گوش)

حالم دگرگون شد

ضمنا از دیدن جمعیت زیاد افراد در فروشگاه کتاب کلی ذوق کردم


https://beeptunes.com/album/522357127/یه-سر-و-دو-گوش?aid=523690487&utm_medium=link&utm_source=link&utm_campaign=aff-share