خلاقیت، واژه ای که غریبه خواهد شد

همه ما خواسته یا ناخواسته به سمتی رفتیم که نیازهای خودمون رو با پول حل کردیم

و متاسفانه با اندیشه حل نکردیم

شاید

در گذشته که فقر حاکم بر خانواده ها بیشتر بود و ابدا مثل الان به بچه ها نمی تونستن رسیدگی کنن و هر نیازی رو بلافاصله پاسخ بدن

بچه ها به ناچار خودشون با استفاده از خلاقیت مشکلات رو حل و رفع می کردن

اگه دوچرخه ای خراب میشد خودت به هر زوری شده باید تعمیر می کردی

اگه یکی از وسایل منزل خراب میشد به هر کلکی راهش می انداختن

امروزه با کوچکترین چالشی با واریز وجه، مشکلات رو کنار می زنیم هر چیزی که باشه

...

ولی منتظر نسلی با دانشی بسیار کم عمق تر از نسل کنونی باید بود