شباهت آدم ها به فیلم ها و کتاب ها

به نظر می رسه راست میگن

راست میگن که آدما به تدریج شبیه فیلم هایی میشن که زیاد نگاه می کنند

بخصوص شبیه کتاب هایی میشن که می خونن

...

ما شبیه رسانه هایی می شویم که دنبال می کنیم

...

امروز صبح به کتاب فروشی رفتم و بعد از حدود بیست دقیقه گشتن، کتاب خاصی که من رو جلب کنه پیدا نکردم

اما هنگام خروج دیدم دفتری گذاشتن و روی اون نوشته شده بهترین کتابی که خوندین رو معرفی کنین

من بهترین کتابی که خوندم، کتاب صوتی بوده

شیوه های رهبری برای نسل جدید، زندگی استیو جابز، نوین کتاب گویا