فرهنگ یا ۰ یا ۱۰۰

بارها برای همه ما پیش اومده در طول زندگی مون که اشخاصی رو دیده ایم که مدتی شب و روز در مدح و ستایش اون ها سخن رانده شده و سر زبون ها افتادن و مشهور شدن

ناگهان با یک خطایی که مرتکب شدن و ازشون پخش شده همگی ازشون متنفر شدن!

...

چه بسیار متفکرانی که به خاطر سیگاری در دست هیچ گاه جدی گرفته نشدن

چه بسیار نویسندگانی که به دلیل لغزشی اخلاقی دیگه جایگاه والای اوایل کارشون رو در ذهن مردم پیدا نکردن

یکی از نمونه ها زیگموند فروید است که عده ای در حد فداشدن عاشقش هستن و عده ای در طرف دیگر که ازش متنفر هستن

...

از این فرهنگ ۰ یا ۱۰۰ باید ترسید

گوش دادن به یک خواننده، مطالعه کتاب های یک شخص، فالو کردن یک سخنران، نشستن سر کلاس یک استاد و ... که مواردش رو خودتون بهتر می دونید هیچ کدام به معنای پرستش یک شخص و بالا بردن اون تا حد خدایی نیست

...

من شنونده، خواننده و استقبال کننده خوبی از آثار دیگران هستم اما هرگز مقلدی بی کله نمی شوم