بیانیه عجیب پاپ

اخيراً در خبرها آمده بود كه رهبر كاتوليك هاى جهان ، پاپ فرانسيس اعلاميه اي صادر و در آن بهشت ، جهنم ، عذاب الهى و قيامت را افسانه و دروغ دانسته و عذاب و جهنّم را مغاير عشق الهى نسبت به بشر اعلام نموده است. من در اين جا در پى اين نيستم كه درست و غلط بودن اين حرف ها را اثبات كنم ، اما چيزى كه مرا نگران مى كند اين است كه رهبري دنياي مسيحيت با صدها ميليون نفر پيرو در پنج قارّه جهان با صدور اين اعلاميه به دنبال چيست ؟ آيا اينقدر توجه ندارد كه اعلام اين مواضع و تاثيري كه بر جان و روح انسان ها و به ويژه جوانان مي گذارد ، چه جور جامعه اى را در آينده ايجاد خواهد نمود ؟ جامعه اى كه در آن آدم ها در قبال اعمال خود ديگر احساس مسئوليت نمي كنند و يا گناهى را براي عملكردهاي منفي خود متصور نيستند و وجدان آسوده ى شان اجازه هر جور جنايتى را به آن ها مى دهد ! قطعا، دزدى ، قتل و جنايت بسيار گسترده تر و جهان و جامعه ناامن تر خواهد شد .

جالب اين جاست برخلاف نص صريح انجيل در خصوص بهشت و جهنم و آخرت و وعده هاي الهي در خصوص پاداش و كيفر را دروغ دانسته و به خداوند خواسته يا ناخواسته نسبت دروغگوئي مي دهد !

توجه به اين نكته لازم است كه وقتي بشر دنياي پس از مرگ را دروغ بپندارد و يا ارزشي براي آن قائل نباشد و همه چيز او مختص اين جهان شد ، ديگر چه نيازي به انجيل و پاپ و كليسا و شنيدن موعظه دارد .

نگران كننده تر اين كه با اين اعلاميه انسان بي مسئوليت در جهان زحمات پليس و دادگاه ها و زندان ها و .. را چندين برابر مي كند و ديگر زندگي براي همه سخت می شود