مورد خیلی مهم در بررسی پروژه ها

توکن پروژه ای از قبل ماین شده است ! چه تاثیری دارد؟

👈 خیلی با این موضوع برخورد کرده بودم که تصمیم گرفتم یک تحقیق خیلی خلاصه ای در موردش انجام بدم و برای شما هم بازگو کنم 👉


⚠️ از قبل ماین شدن یعنی قبل از راه اندازی پروژه استخراج شده باشد . این اتفاق بیشتر برای ico (عرضه اولیه) می افتند تا به مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران اولیه جایزه بدهد .

این مطلب خیلی مهم است چرا ؟ چون قبل از خرید مردم ممکن است توکن ها به صورت داخلی توزیع شود . اگر مقدار قابل توجهی از توکن ها در زمان راه اندازی توسط خود افراد پروژه نگه داری شود، قیمت به راحتی میتواند توسط انها دستکاری شود .


⚠️ حتما موقع خواندن وایت پیپر توکنومیک را بررسی کنید میتوانید از سایت های messari.io و icodrops.com هم برای بررسی این موضوع کمک بگیرید . اما نکته مهم اینجاست حتما هولدر های توکن را همیشه بررسی کنید چون ممکن است اطلاعاتی که در وایت پیپر هست منقضی باشد یا تغییر کرده باشد .


🛑 بریم سراغ چند نکته مهم


👈در ico (عرضه اولیه ) ها باید بررسی شود چه مقدار توکن با چه قیمتی به افراد فروخته شده است!!!


اگر توکنی در صرافی لیست شده باشد، قیمت توکن در صرافی و موقع پیش فروش را باهم بررسی کنید، اگر قیمت ها باهم تفاوت زیادی داشت و پیش فروش خیلی ارزان تر بود پس احتمال اینی که سرمایه گذارانی که در پیش فروش توکن را خریداری کردند برای سود بردن توکن های خود را بفروشند و قیمت به شدت دامپ شود .


مقدار معینی از توکن باید برای مدتی قفل شود تا از فروش ناگهانی نقدار زیادی توکن و سقوط قیمت جلوگیری شود . حال اگر قفل شده باشد باید برنامه انتشار ان یعنی باز شدن قفل ان را بررسی کرد چون اگر مقدار زیادی توکن در یک زمان ازاد شود احتمال کاهش شدید قیمت وجود دارد.