تجربه شخصی من از مفید بودن تجربه کار توی استارتاپ حتی برای دانشجوی پزشکی! (قسمت اول)

نتیجه‌ای که من بعنوان یه دانشجوی پزشکی از طریق کار کردن توی محیط استار...