عاشق یادگیری. توسعه‌دهنده‌ی وب. علاقه‌مند به مباحث تجربه‌ی کاربری.