تمرکز بازی با جمع صفر!

اکثر آدم ها فکر میکند افرادی که با یه دست ده تا هندونه رو بر می دارند باهوش تر از بقیه هستند. احتمالا به همین دلیل هست که ما فکر می کنیم باهوش ترین افراد دنیا هستیم. یه دانشجو همزمان هم درس میخونه، هم تو سه تا شرکت کار می کنه، هم مقاله مینویسه. یا حتی به عنوان یکی از قابلیت های مدیران توانمندی آنها در انجام چند وظیفه همزمان ذکر می شود. این یعنی اگر رویای رسیدن به سطوح مدیریتی عالی در سازمان ها را در سر دارید بایستی توانایی تمرکز همزمان بر چندین وظیفه را داشته باشید. یا حتی یکی از ویژگی های نیروهایی که قصد کار در استارتاپ دارند را همین موضوع می دانند. اما این ماجرا یک سوی تاریک هم دارد.

معمولا این سخنان به یک موضوع بی توجه هستند و آن هم این است که تمرکز یه بازی با جمع صفر است!. بازی مجموع-صفر یا بازی با جمع صفر به حالتی گفته میشه که مجموع سود و زیان طرف‌های بازی برابر با صفر بشه. به این بازی که بازی رقابتی اکید هم گفته میشه. یعنی برد شما مساوی باخت دیگران هست. مثلا فرض کنید شما و یک فرد دیگر میخواهید یک کیک را قسمت کنید. اگر شما بیشتر بردارید قطعا به نفر دوم مقدار کمتری خواهد رسید. به عبارت دیگر سود شما(اضافه کیک) دقیقا برابر با ضرر نفر دوم(کمبود کیک) خواهد بود.

با این مقدمه اگر شما دو کار را بخواهید انجام دهید، میزان تمرکز بیشتر بر هر کار منجر به کاهش تمرکز بر روی کار دیگر خواهد شد که این موضوع به معنای جمع صفر بودن خواهد بود. به بیان ساده تر، شما همزمان نمی توانید بر روی چند کار تمرکز داشته باشید.

اکثر افراد فکر می کنند که چند وظیفه ای هستند و احساس می کنند که توان تمرکز بر چند کار را دارند اما جالب است بدانید که تنها 2% از مردم هستند که میتوانند چند وظیفه ای بودن را کنترل و تحمل نمایند. معمولا چند وظیفه‌ بودن چیزی به جز خستگی و بی حوصلگی به دنبال نخواهد داشت. اما مشکل اساسی تری نیز ایجاد خواهد شد که از مشکل اول مهمتر است.

بر اساس مطالعات انجام شده خستگی باعث کاهش انعطاف پذیری و خلاقیت در تصمیم گیری خواهند شد. اگر به عنوان مدیر یک استارتاپ و یا کسب و کار مشغول به کار هستید باید دقت کنید که تعدد کارها و کمبود تمرکز می تواند عواقب زیادی را در پی داشته باشد. تمرکز کافی نداشتن می تواند از چندین جنبه به ضرر شما تمام شود:

  • تمرکز کافی نداشتن روی یک کار باعث کاهش کیفیت خروجی خواهد شد.
  • تغییرات متعدد کارها باعث خسته شدن ذهن خواهد شد
  • عدم تمرکز باعث کاهش عمق درک شما از مساله خواهد شد
  • خستگی ناشی از چند وظیفه بودن باعث کاهش انعطاف پذیری در تصمیم گیری خواهد شد.