حیوان آزاری


لایحه حمایت از حیوانات

لایحه‌ای برای حمایت از حیوانات و جلوگیری از حیوان آزاری به تصویب مجلس رسیده است و تا تبدیل شدن آن به یک قانون نیاز به تأیید شورای نگهبان نیز هست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست رئیس جمهور وقت دکتر روحانی، با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های صحیح برخورد با حیوانات و تلطیف فضای همزیستی با آن ها و نیز رفع خلأهای قانونی در حوزه مقابله با حیوان آزاری و پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی پیشگیرانه و بازدارنده لایحه حمایت از حیوانات را به تصویب رساند که از مهم‌ترین اهداف این لایحه سازمان‌دهی مراکز نگهداری از انواع حیوانات و تعیین مجازات برای آزاردهندگان آن‌ها است.

لایحه فوق دارای 23 ماده و 15 تبصره است و پس از طی مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید از سوی شورای نگهبان به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. به موجب این لایحه، در خصوص حیوان آزاری هرگونه رفتار عمدی که موجب آزار یا ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان حیوانات موضوع این قانون شود ممنوع و مطابق مقررات مستوجب مجازات است و هرکس به عمد و بدون ضرورت و بدون رعایت مقررات مربوط حیوانی را بکشد یا مسموم یا تلف و یا ناقص کند با توجه به مراتب شدت جرم و آثار آن و نوع حیوان به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می‌شود.

هرگاه این رفتار همراه با اقداماتی همچون تولید تصاویر یا فیلم‌های حاوی صحنه‌های مربوط به حیوان آزاری یا انتشار آن‌ها در رسانه‌های همگانی به ویژه فضای مجازی باشد مرتکب به یک درجه مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

مصادیق حیوان آزاری

موارد زیر نیز از مصادیق حیوان آزاری محسوب می گردد و مرتکب به جزای نقدی یا حبس درجه 7 محکوم می‌شود:

 • مثله کردن و تشریح حیوانات زنده
  • تحمیل هرگونه آزار روانی به حیوانات از قبیل ذبح حیوان پیش چشم حیوان دیگر
  • استفاده از حیوانات برای انجام امور علمی، با وجود شیوه‌ها و ابزارهای جایگزین که نیاز به حیوانات ندارد
  • از شیر گرفتن و جداسازی حیوان از مادر پیش از موعد استاندارد مربوط به هر یک از گونه‌های جانوری حسب منابع معتبر علمی به استثنای موارد ضروری و درمانی و متعارف
  • اصولا عادت دادن حیوانات به مواد افیونی یا اعتیاد آور
  • خودداری یا ممانعت از درمان حیوانات به وسیله مالک یا نگهدارنده حیوان یا مسئولان مراکز نگهداری و قرنطینه و امثال آن‌ها
  • کمک نکردن به حیوانات مصدوم و نرساندن به موقع و مؤثر آن‌ها به مراکز درمانی، حسب مورد به وسیله مالک یا نگهدارنده یا آسیب رسان
  • ایجاد ممنوعیت در ورود حیوان به محوطه‌های طبیعی
  • وا داشتن حیوان به نمایش یا استفاده از آن‌ها در سیرک
  • تربیت و آموزش حیوانات وحشی
  • تخریب آشیانه یا زیست بوم حیوان
  • هرگونه برخورد غیرمتعارف با جسد حیوان مرده
  • زورافزایی و پارادوپینگ حیوانات در ورزش

تنظیم لایحه / ثنا