ولن تایم مبارک!!؟؟

نه اشتباهی رخ نداده دقیقا ولن تایم درسته نه ولنتاین ولی اگه نمیخواید مثل علی کریمی سوال بعدی رو به سرعت بپرسید اجازه بدید توضیح بدم که چرا ولن تایم درسته و نه ولنتاین.

همه داستان ولنتاین رو میدونیم چیه ولی بذارید باز هم بگم برای کسایی که شاید ندونن. در زمان های قدیم در امپراتوری بیزانس(روم شرقی) جنگ سختی در میگیره ولی سربازها چون در قید و بند زن و بچه بودن خوب نمیجنگیدن به همین خاطر امپراتور دستور میده هیچ سربازی حق نداره ازدواج کنه و هرکس ازدواج کنه مجازاتش مرگه. یک کشیش خیلی خوبی بوده به اسم ولنتاین یا ولنتاینیوس یا ولنتینیوس یا یه همچین چیزایی، این کشیش مهربون میاد و دختر پسرای عاشق رو به هم میرسونه و خطبه ی عقد رو میخونه و بادا بادا مبارک بادا. اما از اونجایی که این خبرا زود بین مردم میپیچه، به گوش امپراتور میرسه امپراتور هم دستور میده ولنتاین بیچاره رو زندانی کنن. در روایات اومده ولنتاین حتی توی زندان هم دست از این کاراش برنمیداشته و از پشت پنجره زندان خطبه رو میخونده. به هرحال در نهایت ولنتاین رو به خاطر این عمل خبیث اعدام میکنن تا دیگه کسی جرات نکنه برای تسهیل ازدواج جوانان قدم از قدم برداره اصلا چه معنی داره دوتا جوون با هم ازدواج کنن؟ برن و هرکاری لازمه خودشون بکنن ولی ازدواج اصلا.

البته صحت این ماجرا هم زیر سواله عده ای میگن این روز، مناسبتی بوده که در مسیحیت وجود نداشته و کشیشها از خودشون در آوردن. خوب به ما چه برید تحقیق کنید ببینید قضیه چی بوده به ما که اینو گفتن مام گفتیم همینه شمام بگین همینه.

اما چرا ولن تایم و نه ولنتاین؟ خوب چون این روز بیشتر از اینکه روز عشق باشه زمان ولنگاریه اگر واقعا میخواین روح ولنتاین مرحوم از شما شاد باشه دست عشقتون رو بگیرین برید به اولین دفتر ثبت ازدواج و کاری رو بکنید که ولنتاین مرحوم میخواست. نه اینکه بلند شید از ساعت نه و ده برید رستوران و کافه و بعد از اندکی ناز و عشوه شتری و ایضا دریافت عروسک به مناسبت این روز فرخنده (حقیقتا نمیدونم خرس عروسکی چه سنخیتی با این روز داره) و بعد از اون {ورود به تارنمای فراخوانده شده میسر نمیباشد}

خلاصه اینطوریه از اونجایی که ما استاد استحاله ی همه چیز هستیم این روز عزیز رو هم استحاله کردیم طوریکه دیده شده یکی از جیب شوهرش برای دوست تلگرامیش ساعت طلا خریده و اون یکی به بهانه ی یک جلسه ی کاری فوق العاده مهم همسرشو پیچونده، ساعت هشت شب از خونه زده بیرون و ساعت دو صبح برگشته. نمیخوام بگم هیچ جای دنیا اینطوری نیست چون هست بیشتر هم هست اما اینکه ماهم داریم به این سمت میریم خطرناکه و بالاخره یه جایی باید جلوش گرفته بشه. جالبه که وقتی به کسی میگیم که این کارها خیانته با یک ژست open mind برمیگرده و میگه من مال عهد قاجار و دوران پارینه سنگی هستم و اونها مال دوران بلاک چین و IOT. شاید هم راست میگن شاید هم مشکل ماست که به آرمان ها ولنتاین همچنان پایبندیم شاید ما هم باید مثل این افراد بنا رو بر ولنگاری بذاریم شاید خود ولنتاین هم امروز بود دنبال این نبود که ازدواج رو تسهیل کنه شاید میگفت برید خودتون بگردین یکی رو پیدا کنید یه مدت باهاش باشید و بعدش برید سراغ نفر بعدی.


https://virgool.io/@ahmadso/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AE%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-obpl3srr0drn