بررسی محیط کار افسران پلیس از نظر طب کار(2)

پیرو مباحث قبل که راجع به بررسی های طب کار و بهداشت حرفه ای در مورد خطراتی که در محیط کار افسران پلیس را دچار نگرانی کرده است می خواهیم برای شما صحبت کنیم.

در مطلب قبل چندین مورد از تحقیقاتی را که طب کار مورد بررسی و تحقیق قرار داده بود راجع به آسیب هایی که ممکن است افسران پلیس به خصوص مناطق جنوب صحرای آفریقا با آن مواجه شوند را باز گو کردیم و در ادامه موارد دیگر را برایتان شرح خواهیم داد.

7.بیشتر کشور های در حال توسعه شواهد کافی در مورد نرخ یا هزینه های مربوط به سلامت و امنیت کارکنان خود ندارند، بنابراین درابتدا باید آگاهی کافی راجع به طب کار و بهداشت حرفه ای پیدا کنند و سپس با توجه این که چه اندازه علم طب کار و بهداشت حرفه ای می تواند برای سلامت هرچه تمام تر افسران پلیس مفید باشد از این روش استفاده کنند.

8.در زمینه OHS و ILO که به ترتیب نام های اختصاری بهداشت حرفه ای و طب کار می باشند، تحقیقاتی به عمل آمده است که باعث رشد و توسعه سیاست ها در آفریقای جنوبی شده است.

مطالعات انجام شده از سوی دیگرکشورها مانند رومانی نشان داد که می توان با استفاده از طب کار و بهداشت حرفه ای به جای صرف زمان در حضور آسیب های شغلی و بیماری ها به مبارزه با جرم و جنایت پرداخت. در این صورت هم سلامت کارکنان خود را تـأمین می کنند وهم می توان ریشه ظلم و جنایت را ریشه کن کرد.

9.OHS افسران جنوب صحرای آفریقا باید به طور جدی در نظر گرفته شود، زیرا خدمات پلیس آفریقای جنوبی نقش مهمی در پیشگیری از جرائم را دارد.

10. نیاز به درک این که چگونه خطرات شغلی بر نیروی کار اثرمی گذارد با کمک طب کار و بهداشت حرفه ای به خوبی برنامه ریزی شده و به یک محیط کاری سازنده تبدیل شده است. همچنین این که بهداشت حرفه ای می تواند به نگرانی هایی که افسران پلیس حین انجام وظیفه دارند اثر بخشی زیادی داشته باشد.

11. از این رو هدف بررسی و تحقیقات بهداشت حرفه ای وطب کار، توصیف خطرات شغلی، آسیب ها و بیماری هایی است که افسرن پلیس را درسرتاسر جهان تحت تأثیر قرار می دهند تا معیار های SAPS را برای سیاست گذاری ارزیابی کنند.

بروز آسیب های ناشی از انجام وظیفه در بین افسران پلیس به ترتیب، 4.7 ، 6.8، 4.8 درصد در SAPSمی باشد. با توجه به این آمار با وجود این که مرگ و میرها کاهش داشته اما تاثیرات زیادی بر میزان تلفات و آسیب دیده ها نداشته است. در صورتی که تعداد افسران اسیب دیده مشخص و طبقه بندی نشده باشند، خطر امکان علل فهم شایع اسیب هایی که افسران پلیس را دچار کرده است به مخاطره می اندازد. بنابراین لازم است که یک طرح خوب از بهداشت رفه ای و طب کار داشته باشیم برای کارکنان، کارفرمایانی که برای دولت کار می کنند.

در حال حاضر در آفریقای جنوبی، ohs در محیط های کاری مانند زمین های معدن و مهندسی ها برای کاهش اثرات تلفات ناشی از خطرات شغلی به اثبات رسیده است. زیرا کارفرمایان و کارکنان این فرهنگ ایمنی را پذیرفته اند.

علاوه بر آفریقای جنوبی، در استرالیا تأکید بر مدیریت استرس، آموزش و حمایت از افسران پلیس نیز وجود دارد. به طور کلی استفاده از طب کار و بهداشت حرفه ای باید در بین ملت ها رواج پیدا کند و فرنگ سازی شود و باید یاد بگیریم که چگونه saps باعث بهبود اثر بخشی افسران پلیس می شود.

منبع وب سایت گروه صنعتی زیصا