اهمیت تنفس در ورزش

ورزش باعث بالا رفتن ضربان قلب و گردش خون می شود.اگر تنفس صحیح نداشته باشید قلب نمی تواند به درستی خون را پمپاژ کند و عضلات بدن به خوبی تقویت نمی شوند.برای آموزش صحیح تنفس در ورزش و تاثیر آن مقاله اهمیت تنفس در ورزش را در سایت آیوفیت مطالعه کنید.

تاثیر جاذبه در ارتباط با تنفس در ورزش

یک قانون کلی از نظر علمی و ورزشی وجود دارد به نام جاذبه زمین.اگر تجربه کرده باشید در بسیاری از حرکات مانند بالا رفتن از پله به دلیل عدم وجود جاذبه سخت انجام می شود و پایین آمدن از پله به خاطر وجود جاذبه راحت تر و سریعتر انجام می شود، یک مشکلی در اینجا وجود دارد و افراد توجه خاصی به آن نمی کنند.
در بالا رفتن از پله چون جاذبه وجود ندارد شما عضلات بیشتری را درگیر می کنید در واقع مقدار وزن بدن هم به تعداد عضلات درگیر شونده اضافه می شود.

تنفس نادرست در ورزش

در خیلی از ورزش ها به دلیل فشار های ورزشی متنوع که به بدن وارد می شود نحوه تنفس متفاوت است، اگر شما در هنگام تمرین های وزنه سنگین تنفس صحیحی نداشته باشید باعث فشار به قلب و اندام های مختلف می شود.عمل دم و بازدم اشتباه سبب می شود قلب به درستی فعالیت نکند و خون کافی به اندام های مختلف نرسد.

تنفس صحیح در ورزش

تنفس باید به صورت منظم انجام شود و زمانی که عمل دم و عمل باز دم را انجام می دهید آرامش خود را حفظ کنید و از تند تند نفس کشیدن که باعث بهم خوردن ریتم تنفس می شود خودداری کنید.عمل دم را با بینی و عمل بازدم را با دهان انجام دهید، بینی دارای فیلترهایی است که اکسیژن ورودی را سالم و با حجم مشخص وارد بدن می کند. همچنین تنفس صحیح در ورزش فوایدی نیز دارد.

برای آشنایی با فواید تنفس صحیح و راه هایی که سبب تقویت تنفس می شود مقاله اهمیت تنفس در ورزش را در سایت آیوفیت مطالعه کنید.

منبع: سایت آیوفیت