کلاهبرداری فرهنگی یا سرطان فرهنگی؟

چند وقت پیش تو نمایشگاه ۲ تا کتاب بسته بندی شده برای دخترم خریدم کتاب در مورد داستان کلیله و دمنه بود بسته بندی شکیل و جلد قشنگی داشت ۲ جلد بود چون دخترم از قبل با کلیله و دمنه آشنا بود و امکان باز کردن سلفون کتابها نبود از فروشند که غرفه بزرگی هم داشتند پرسیدم کتاب مشکل چاپی و .. نداره جواب دادند به هیچ وجه... به هر حال چند وقت پیش متوجه شدم دخترم با مداد زیر بعضی کلمات خط می کشه و کلمه ایی رو می نویسه ازش پرسیدم چه کار می کنی گفت کتاب تو بعضی صفحات غلط داره منم برااینکه خریدمو توجیه کرده باشم گفتم بلاخره پیش میاد دوباره دیدم اینکارو داره انجام می ده اونم تو هر صفحه چند بار تا اینکه خودم کتابو دیدم باور کنید تو هر صفحه ۴ الی ۷ غلط تایپی بود که حتی معنی جمله رو هم عوض می کرد همین طور که دنبال شماره ناشر می گشتم دخترم گفت بابا تازه ببین کتاب چه بویی می ده گفتم یعنی چی!؟ گفت بو کن تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم من که خودم شیمیستم داشتم دخترمو مریض می کردم ورقهای کتاب بوی گازوییل و حلالهای آلی رو می داد که اغلب سرطان زا هستند .با شماره توزیع کننده کتاب که روی جلد بود تماس گرفتم و با تصور اینکه خود ناشر در جریان شرایط کتاب منتشر شده نیست محترمانه از ایشون انتقاد کردم و با ذکر اینکه از شرایط سخت نشر و گرانی کاغذ خبر دارم متذکر شدم سلامتی کودکان رو به خطر انداختند.. به هر حال توزیع کننده کتاب گفت ویراستار کلی پول بابت کتاب گرفته و قیمت چسب صحافی چند برابر شده و اینکه از ایرادات کتاب خبر نداشته و ایشون قرار شد پیگیری کنند و خبر بدهند که هنوز خبری ازایشون نشده البته من خودم دوباره پیگیری خواهم کرد ولی نکته مهم شرایط سخت نشر و گرانی کاغذ هست که موجب کاهش خرید کتاب و افت کیفیت کتاب و سود جویی بعضی ناشر نما ها در استفاده از کاغذ های غیر بهداشتی و چسب های غیر استاندارد به ویژه در مورد کتاب های کودکان خواهد شد و البته تجربه تلخی برای من که حتی برای خرید کتاب (نه چیپس و پفک )از نمایشگاه بین المللی تهران و مفاخر ادبی همچون کلیله و دمنه باید با احتیاط رفتار کنم تا سلامتی فرزندانم رو تهدید نکنم.کلاهبرداری فرهنگی یا سرطان فرهنگی؟


چند وقت پیش تو نمایشگاه ۲ تا کتاب بسته بندی شده برای دخترم خریدم کتاب در مورد داستان کلیله و دمنه بود بسته بندی شکیل و جلد قشنگی داشت ۲ جلد بود چون دخترم از قبل با کلیله و دمنه آشنا بود و امکان باز کردن سلفون کتابها نبود از فروشند که غرفه بزرگی هم داشتند پرسیدم کتاب مشکل چاپی و .. نداره جواب دادند به هیچ وجه... به هر حال چند وقت پیش متوجه شدم دخترم با مداد زیر بعضی کلمات خط می کشه و کلمه ایی رو می نویسه ازش پرسیدم چه کار می کنی گفت کتاب تو بعضی صفحات غلط داره منم برااینکه خریدمو توجیه کرده باشم گفتم بلاخره پیش میاد دوباره دیدم اینکارو داره انجام می ده اونم تو هر صفحه چند بار تا اینکه خودم کتابو دیدم باور کنید تو هر صفحه ۴ الی ۷ غلط تایپی بود که حتی معنی جمله رو هم عوض می کرد همین طور که دنبال شماره ناشر می گشتم دخترم گفت بابا تازه ببین کتاب چه بویی می ده گفتم یعنی چی!؟ گفت بو کن تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم من که خودم شیمیستم داشتم دخترمو مریض می کردم ورقهای کتاب بوی گازوییل و حلالهای آلی رو می داد که اغلب سرطان زا هستند .

با شماره توزیع کننده کتاب که روی جلد بود تماس گرفتم و با تصور اینکه خود ناشر در جریان شرایط کتاب منتشر شده نیست محترمانه از ایشون انتقاد کردم و با ذکر اینکه از شرایط سخت نشر و گرانی کاغذ خبر دارم متذکر شدم سلامتی کودکان رو به خطر انداختند.. به هر حال توزیع کننده کتاب گفت ویراستار کلی پول بابت کتاب گرفته و قیمت چسب صحافی چند برابر شده و اینکه از ایرادات کتاب خبر نداشته و ایشون قرار شد پیگیری کنند و خبر بدهند که هنوز خبری ازایشون نشده البته من خودم دوباره پیگیری خواهم کرد ولی نکته مهم شرایط سخت نشر و گرانی کاغذ هست که موجب کاهش خرید کتاب و افت کیفیت کتاب و سود جویی بعضی ناشر نما ها در استفاده از کاغذ های غیر بهداشتی و چسب های غیر استاندارد به ویژه در مورد کتاب های کودکان خواهد شد و البته تجربه تلخی برای من که حتی برای خرید کتاب (نه چیپس و پفک )از نمایشگاه بین المللی تهران و مفاخر ادبی همچون کلیله و دمنه باید با احتیاط رفتار کنم تا سلامتی فرزندانم رو تهدید نکنم.