مقدمه

حدود یک سال پیش با ویرگول در یه لینک در توئیتر آشنا شدم. به نظرم اوم...