پول «علف خرس» است!

حتما ضرب‌المثل «مگه پول علف خرسه؟» رو شنیدید و احتمالا از معنی آن ساده گذشته‌ایید
علف خرس چیزیست که در دسترس همگان و سهل‌الوصل باشد بدون اینکه نیاز به زحمت خاصی داشته باشد چون این گیاه واقعا در طبیعت به صورت خودرو وجود دارد.

اما استفاده از این نام برای آشنایی شما با نگرش‌های دیگر نسبت به مسائل پولی و مادیتان است تا بار دیگر و نوعی دیگر به پیرامون خود نگاه کنید تا عادات و رفتارهای اقتصادی خود را مورد بازبینی قرار دهید. البته خرس در بورس به نماد بازار منفی است چون وقتی خرس حمله می‌کند از بالا به پایین ضربه می‌زند برعکس آن گاو نماد بازار مثبت است که هنگام حمله با شاخ رو به بالا ضربه می‌زند.

خرس و گاو از نمادهای بازار سهامند که وضعیت آن را بیان می‌کند.

و علت دیگر استفاده از این نام، خرس‌های آسمانی بودند (دب اکبر و اصغر) که پیش از اختراع قطب‌نما و GPS راهنمای پیدا کردن سمت شمال برای پدران ما بودند.

فکر می‌کنم برای معرفی و مطلب اول بیشتر از این نباید توضیح داد تا مطالبی که گمان می‌بریم مفید است مورد عنایت شما قرار گیرد.