آلن هارطونی، بازیگر و مدیر هنرکده آلن ، از سال ۱۳۷۸ فعالیت رسمی این موسسه را آغاز نمود. به طور تخصصی در تولید بج سینه و کالای لوکس فلزی فعالیت دارد