آزادی

آنجا که موسیقی ای بی کلام نواخته می شود

گوش هایت آنرا احساس می کند

و انگشتانت

آن مدل که دلت می خواهد آنرا می نویسد


شبیه به موسیقیِ زندگی

که شنیده می شود

و اجازه ی آنرا به تو می دهد

که به دل خواهانه ترین حالتِ ممکن

آنرا اَدا کنی

هیچ خُرده ای در کار نیست

آزادانه ناراحت شو

دل بشکن

به آزادانه ترین حالتِ ممکن

این آزادی را فریاد بزن

بلیطت را

هرجور که دوست داری استفاده کن

نگران حرف های آدم ها هم نباش

بگذار بگویند :"که فلانی با غلط املایی زندگی کرد"

او که تصحیح می کند. مدِّ نظرهایش کاملا متفاوت ست با ما!


الآن که در حالِ نوشتن هستم. در حالِ گوش دادنِ موسیقی ای بی کلام هستم.

متنم هم طبیعتا شبیه به خودم هست!


و .."زمان را نگاه می کنم که خوش می گذرد

و حالِ الآنم چه خوش کوک ست! "