جهل، ره‌آورد بریتانیایی‌ها برای هندیان!

http://g1.asset.aparat.com/flv_video_new/4388/723e7170ca5f569126312642c7c7faa313161242-360p.apt?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjY1NTNlOTkyZmQ3ZTVjNzJiNTA4M2I3Zjg2Mzc2ZjgxIiwiZXhwIjoxNTQ2Mjc2NTczLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.rmBltaZyQ7wdQI0lUB6s5kKcdpmjy2Do6X-7kpAj794


در سال 1841 میلادی، كمپانی جان یا کمپانی هند شرقی بریتانیا، که علاوه بر تجارت و بازرگانی، به نوعی در هندوستان حکومت میکرد، در راستای منافع انگلستان، اقدام به ساخت راه آهنی در هند جهت جابجایی نفرات و کالا و تجهیزات نمود.

در بین مسیر، خطوط راه آهن ميبايست از ميان یکی از معابد ماها لاكشمی عبور ميكرد. مردم محلی با تخريب معبد مخالفت نمودند و درگیری بین نیروهای نظامی و بومی‌های محلی بوجود آمد.

مقامات بریتانیاییِ كمپانی هند شرقی برای آنکه بومیان محلی را آرام کنند با آنان شرطی گذاشتند. به این امید که بومیان نتوانند از عهده آن برآیند و ادامه ساخت راه آهن به سهولت انجام گیرد.

حدود دویست سنگِ نارگيل شكل که به وسیله کاهنان اعظم در طول تاریخ تقدس یافته بود در حياط معبد ماها لاكشمی وجود داشت. بریتانیایی‌ها شرط گذاشتند كه اگر بومیان بتوانند این سنگ‌ها را بر روی سرِ خود بشكنند، در عوض كمپانی هند شرقی بودجه بیشتری صرف خواهد نمود و مسير خط آهن را تغییر خواهد داد.

در کمال ناباوری بومیان محلی موفق به انجام اينكار شدند و نه تنها در آن زمان سنگ‌ها را بر سرِ خود شکستند بلکه از آن تاریخ به بعد هرساله مراسم یادبودی برگزار میکنند و افرادی که میخواهند گناهانشان بخشیده شود و مورد عفو قرار گیرند و یا بیماری‌هایشان علاج یابد، در این مراسم شرکت میکنند و کاهن اعظم، نارگيل‌هايی را بر سرِ عبادت كنندگان می‌شكند تا ياد آن واقعه زنده نگاه داشته شود و گناهکاران آمرزیده شوند!


منابع

کمپانی هند شرقی و دین، پنلوپه کارسون

آنچه بریتانیا با هندیان کرد، ششی تورور