داستان نماز نخواندن شیخ کرگانی بر جنازه فردوسیچون فردوسی وفات کرد، شیخ ابوالقاسم کرگانی بر او نماز نکرده و عذر گفته که او مداح کفار بوده. به همین خاطر جنازه فردوسی اجازه دفن در گورستان مسلمانان را نیافت و در باغ خود وی یا دخترش در طوس دفن شد. شیخ ابوالقاسم کرگانی شبی در عالم خواب مشاهده کرده که فردوسی در بهشت فردوس با حور در قصور است. شیخ به او گفته: به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟
فردوسی گفته به دو چیز؛ یکی به آنکه تو بر من نماز نکردی! و یکی آنکه این بیت در وصف توحید گفته‌ام:
جهان را بلندی و پستی تویی
ندانم چه ای، هر چه هستی تویی...
عطار نیشابوری در اسرارنامه داستان نماز نخواندن شیخ اکابر بر جنازه فردوسی را بیان داشته و حمدالله مستوفی در مقدمه ظفرنامه این شخص را شیخ ابوالقاسم کرگانی دانسته است که مریدان زیادی داشته است.