درنگی در ۱۰ واژه پارسی (۱)


درود از دروته و دروسته گرفته شده و در قدیم مردم هنگام احوال‌پرسی می‌گفتند: از درستی تو؟/ درستی؟" در زبان روسی به "از درستی تو؟" (здравствуйте) [تلفظ  zdravstvuyte] تبدیل شده است که برای سلام بکار می‌رود. در فارسی میانه دروته به دروست و درود تبدیل شد.

https://vrgl.ir/6ODON