درنگی در ۱۰ واژه پارسی (۳)


"سپاس" واژه‌ای از پارسی پهلوی (espas) است، در زبان ارمنی خدمت սպասարկում [تلفظ spasarkum] می‌شود، شاید دقیق‌ترین مفهوم برای #سپاس آرزوی خدمتی شایان برای محبتی که برما شده است باشد.

سپاس تو گوش است و چشم و زبان
کزین سه رسد نیک و بد بیگمان
حکیم #فردوسی

https://vrgl.ir/xgR56