ویرگول
ورودثبت نام
دکتر علی نیکوئی
دکتر علی نیکوئی
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

درنگی در ۱۰ واژه پارسی (۴)


واژه پوزش که به معنی عذرخواهی آمده از  مصدر فراموش شده پوزیدن است؛ پوزیدن یعنی تهی کردن! واژه‌ای است بنام چاه‌پوز که به قلابی گفته شود که چیز افتاده در چاه را بیرون آرد؛ شاید پوزش گفتاری باشد که تیرگی عملی یا گفتاری را از دل مخاطب بیرون آرد.

پوزشمعذرت خواهیزبان فارسیفرهنگدکتر علی نیکویی
دکتری در تاریخ ایران‌باستان؛ نویسنده ، ایران‌شناس Ph.d in ancient Iranian history; Writer, journalist,Iranology and Teacher
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید