علم بهتر است یا نفت؟!؟

مقاله ای بسیار خواندنی و پند آموز از نيويورک تایمز

به قلم توماس فریدمن


گاه و بی‌گاه از من می‌پرسند:

«به جز كشور خودت ‌به كدام كشور ديگر علاقه داری؟»

هميشه يک جواب داشته‌ام:

«تايوان !»

و مردم می‌پرسند «تايوان؟ چرا تايوان؟»


جواب خيلی ساده است. چون تايوان صخره‌ای لم‌ يزرع در دريایی پر از امواج توفانی و بدون منابع طبيعی برای زندگی كردن است. حتی برای ساخت و ساز بايد از چين ، شن و ريگ وارد كند .


با وجود همه اين ها چهارمين ذخاير كلان مالی دنيا را در اختيار دارد. زيرا به جای كندن زمين و استخراج هر آنچه كه بالا می‌آيد، ‌تايوان ذهن و افكار 23 ميليون تايوانی را می‌كاود‌، استعدادشان را، انرژی‌شان را و هوش و ذكاوت شان را، چه زن و چه مرد.


هميشه به دوستانم در تايوان مي‌گويم:‌

شما خوشبخت‌ترين مردم دنيا هستيد، چطور اين قدر خوشبخت شده‌ايد؟

‌نه نفت داريد،‌ نه سنگ‌آهن، نه جنگل، ‌نه الماس،‌ نه طلا، ‌فقط مقدار كمی ذخاير ذغال سنگ و گاز طبيعی ‌.


به خاطر همين هم است كه فرهنگ تقويت مهارت‌هايتان را توسعه داده‌ايد

کاری كه امروزه ثابت شده با ارزش ترين و تنها منبع تجديدپذير واقعی در جهان است