هاراکیری؛ مرگ شرافتمندانه‌ی ژاپنی


هاراکیری یا هاراگیری نوعی خودکشی شرافتمندانه در جهت دفاع از مقام و حیثیت خود میباشد که آگاهانه یا ناآگاهانه لکه‌دار شده است. در فرهنگ ژاپنی‌ها از آن بعنوان نماد شرافت و نوعی مرگ پاک یاد میشود.
.
در این روش فرد با یک شمشیر شکم خود را از چپ و راست و بالا و پایین میشکافد و اعضای داخلی شکم را در مقابل شاکیان حقیقی یا آنهایی که به ناروا به او تهمت زده‌اند پرتاب میکند. در فرهنگ ژاپنی، شکم درون انسان محسوب میشود و این باور وجود دارد که با دریدن شکم، درون آدمی نمایان گشته و پاکی وی بر همگان آشکار میگردد.
.
در بعضی موارد پس از دریدن شکم، شدت خونریزی به حدیست که فرد ناتوان شده و قادر به انجام کامل مراحل هاراکیری نمیباشد.
.
در تاریخ ژاپن آمده که در 989 میلادی شاهزاده‌ای ژاپنی از خزانه حکومت دزدی میکند و وقتی دزدی او فاش میشود، نگهبانان خانه‌اش را محاصره میکنند. شاهزاده وقتی متوجه میشود که همگان از دزدی او باخبر شده و خانه‌اش محاصره و حیثیتش برباد رفته است دست به هاراکیری میزند تا مرگی شرافتمندانه داشته باشد و از شرف و ناموس خاندانش دفاع نماید.
.
با اینکه بیشتر ژاپنی‌ها خداناباور هستند اما در فرهنگ ژاپنی عقیده بر این است که اندیشه مرگِ ناخواسته هر روز باید مد نظر قرار بگیرد. وقتی که جسم در تفکر و آرامش است، باید به این فکر کرد که احتمال دارد تیری جسم را سوراخ نماید، شمشیری جسم را به دو نیم کند، طعمه امواج دریا شود، در شعله آتش انداخته یا با یک زلزله ناگهانی مرگش فرا رسد.
.
اندیشه مرگ هرروز باید در ذهن انسان زنده باشد. وقتی که مرگ واقعیتی اجتناب ناپذیر است، بهتر است که در حد توان تحت اراده خویش باشد.
.
البته بیشتر اینها باورهای سامورایی‌های ژاپنی در طول تاریخ بوده است که به مرور وارد جامعه شده و به جزیی از فرهنگ عامه مردم ژاپن تبدیل شده است.
.
شاید به همین دلیل است که امروزه در ژاپن پیمانکار و یا کارمندی که به هر دلیلی نتوانسته وعده خود را عملی نماید، اقدام به خودکشی مینماید.
.
امروزه دیگر هاراکیری در ژاپن وجود ندارد اما همچنان بیشترین آمار خودکشی در جهان به ژاپن تعلق دارد! حدود سی هزار نفر درسال! شاید تداوم طولانی مدت هاراکیری در تاریخ ژاپن، مرگ شرافتمندانه را، بعنوان بخشی از فرهنگ جدایی ناپذیر این کشور ثبت نموده است. حتی در قرن بیست و یکم!
.
منابع
برگ‌های پنهان، یاماموتو تسونه
جنگجوی سامورایی، استفان تورن بال
چرا ژاپنی‌ها هاراگیری میکنند، توکوجی