ویرگول
ورودثبت نام
دکتر علی نیکوئی
دکتر علی نیکوئی
خواندن ۱ دقیقه·۵ ماه پیش

همای سعادت

تا کور شوید شمایان که از خوشی دیدار همای، این پرنده‌ی اساطیری ایرانیان دُژم خاطر شده‌اید.

از آن روز هدفمند نام مبارک همای را کنار کرکس و لاشخوران می‌آورند؛ اما پاسخ شما بی‌مایگان و درخیم‌نژادان پیرامون چرایی تقدیس همای در اندیشه‌ی ایرانشهری را جناب سعدی فرمود:

همای بر همه مرغان از آن شرف دارد
که استخوان خورد و جانور نیازارد

همای سعادتهماایرانشهریایران باستاندکتر علی نیکویی
دکتری در تاریخ ایران‌باستان؛ نویسنده ، ایران‌شناس Ph.d in ancient Iranian history; Writer, journalist,Iranology and Teacher
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید