ویرگول
ورودثبت نام
دکتر علی نیکوئی
دکتر علی نیکوئی
خواندن ۱ دقیقه·۲ ماه پیش

پادکست‌های شاهنامه فردوسی

همراهان گرامی؛

درود

در ویرگول افتخار داشتم چهل داستان از کتاب آفرینش رستم [جلد اول مجموعه داستان‌های شاهنامه فردوسی] را اشتراک کنم، در سال جدید خورشیدی هنوز داستان جدیدی در ویرگول عزیز اشتراک نکردم، علتش آن بود چون در روزنامه‌ی اعتماد نیز این یادداشت‌ها هفته‌ای یک بار چاپ می‌شد بایستم تا با روزنامه هماهنگ‌تر شود از سوی دیگر این مجموعه داستان‌ها در برنامه رادییوی راه شب نیز روزهای یکشنبه شب پخش می‌شود خواستم برنامه رادیویی نیز تا حدودی به ویرگول برسد.

برای دوستان علاقه‌مند به شنیدن داستان‌های کتاب آفرینش رستم کانال پادکست برنامه را معرفی می‌کنم.

داستان‌ها:

https://shenoto.com/album/podcast/222136/داستان-یکم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/222137/داستان-دوم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/222138/داستان-سوم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/222157/داستان-چهارم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/222158/داستان-پنجم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/222159/داستان-ششم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/222160/داستان-هفتم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/222363/داستان-هشتم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/226125/داستان-نهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/226524/داستان-دهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/227574/داستان-یازدهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/228376/داستان-دوازدهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/229070/داستان-سیزدهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/236126/داستان-چهاردهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/237149/داستان-پانزدهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/243356/داستان-شانزدهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/243850/داستان-هفدهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/244314/داستان-هژدهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/244842/داستان-نوزدهم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/246337/داستان-بیستم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/246964/داستان-بیست-و-یکم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/247672/داستان-بیست-و-دوم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/248212/داستان-بیست-و-سوم-از-شاهنامه-فردوسی
https://shenoto.com/album/podcast/248694/داستان-بیست-و-چهارم-از-شاهنامه-فردوسی


شاهنامهفردوسیآفرینش رستمتاریخدکتر علی نیکویی
دکتری در تاریخ ایران‌باستان؛ نویسنده ، ایران‌شناس Ph.d in ancient Iranian history; Writer, journalist,Iranology and Teacher
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید