ویرگول
ورودثبت نام
دکتر علی نیکوئی
دکتر علی نیکوئی
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

۲۸ مرداد؛ کودتا یا رستاخیز!

اینکه واقعه ۲۸ مرداد را شما بگویید کودتای ۲۸ مرداد یا رستاخیز ملی اصلا هیچ ندارد!
اینکه طرفداران تفکر چپ و گروهی بازمانده‌ی قاجار فکر می‌کنند هر ۲۸ امرداد فرصتی‌ست تا آب توبه سر آن سلسله‌ی ایدان‌سوز و آن تفکر "صاحبش مرده" بریزند مضحک است!

کودتای 28 مردادمصدققاجاردکتر علی نیکویی
دکتری در تاریخ ایران‌باستان؛ نویسنده ، ایران‌شناس Ph.d in ancient Iranian history; Writer, journalist,Iranology and Teacher
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید