رابطه نظم با زندگی ایده آل
منظم بودن اطرافتان و لوازمی که به شما تعلق دارند , مزیت های بسیاری برای تان خواهد داشت . برای اشخاصی که مبتدی و تازه کار میباشند , می بایست بیان‌کنم هر چه درهم ریختگی کمتری در نزدیکی تان باشد , نیرویی بیشتری پیدا خواهید کرد , یقین و باور نمی کنید؟ همین اکنون یک جای آلوده , درهم ریخته و شلوغ را پیدا نمایید و یک دقیقه به آن نگاه کنید . به احساسی که پس از یک دقیقه پیدا کردید , توجه نمایید . احتمال دارد حس نگرانی , عصبانیت خجالت , شرمساری یا… پیدا کنید . درحال حاضر آن قسمت را پاک و تر و تمیز کنید و هر چیزی را سر جای خودش قرار بدهید , هم اکنون یک دقیقه ی دیگر به آن ناحیه نگاه کنید . مطمئن هستم احساسی مثبت , همچون شور , رضایت و آرامش خیال و خاطر پیدا می‌کنید .

بیشتر بخوانید : 5 مانع دستیابی به رویاهایمان

ساماندهی وضع و اوضاع و مسائل سبب صرفه جویی در وقت خواهد شد . در هفته چه برهه زمانی و چند دفعه دنبال وسیله ها و اسباب تان که در میان درهم ریختگیها مدفون شده اند , می گردید؟ چند دفعه برایتان اتفاق افتاده که به جهت نبود وقت , مجال کافی برای یافتن وسایلتان پیدا نکنید؟ آیا هر روز صبح به‌این استدلال که وقتتان را صرف یافتن دسته کلید میکنید , دیرتر از منزل خارج می شوید؟ درصورتی که برای بیرون ریختن وسایل مازاد و آنهایی که دیگر به دردتان نمی‌خورند یا دوستشان ندارید مقداری وقت بگذارید , دیگر وقت با ارزشتان صرف یافتن چیزهایی که می‌خواهید و دوستشان دارید , نمی شود .


هنگامی که در محیط کاری , هر چیزی سر جای خودش باشد , می‌توانید با خیال و خاطر راحت بنشینید و به کارتان برسید . به این صورت میتوانید از وقتتان بهتر استفاده نمایید . همینطور در زندگی بیش تر حس , آرامش و شادی میکنید . بیایید با این واقعیت روبه رو شویم که اشیاء سوای استفاده در اطرافمان , مانند باری سنگین وزن بر کتف های مان سنگینی می کنند . در صورتیکه مایلید زندگیتان نظم و ترتیب داشته باشد , مجال انجام آن را هر روز احساس میکنید , پس وقت را بیهوده تلف نکنید و از آن , به موقع و به نفع خودتان استفاده نمائید . این فعالیت را میتوانید در فهرست کارهایی که می بایست انجام شان دهید , بگذارید . برای یک لحظه چشمانتان را ببندید و فکر کنید در زندگیتان :

بیشتر بخوانید : چگونه شاد زندگی کنیم؟


هر چیزی برای خودش محل مخصوص دارد , یعنی شما برای تک تک اسباب و اثاث فردی و منزلتان محل کافی دارید . تمام چیزها وقتی که کار با آن ها تمام می شود , به راحتی سر جایشان برمی گردند .

به تمام قرار ملاقات های کاری و گفتگو ای تان سروقت می‌رسید . زمانی در دفتر کار یا خانه تان قدم می زنید , حس نیرو نشاط و کبر و غرور میکنید .

هیچوقت کاری را با شتاب انجام نمی دهید و فارغ از اضطراب و نگرانی و با متانت به کارهایتان می رسید .

حالا به نظر شما این موارد حکایت از داشتن یک زندگی ایده آل ندارند؟ حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟ بله! شما نیز میتوانید این امور را انجام دهید . هیچ گاه تصور نکنید این امور عملی نیستند , بلکه تنها با یه خرده تعهد پذیری می توان هر کاری را انجام داد .