سمبل کانکو چه معنا و مفهومی دارد؟

کانکودا
کانکودا

نام کانکو از یكی از كاتاهای كیوكوشین به نام كانكودا ( نگاه به آسمان ) گرفته شده است و از به هم چسبیدن انگشتان اشاره و شصت حاصل می شود به طوری كه از وسط انگشتان دست می توان آسمان را دید و این نشانی از میل و اراده انسان به تسخیر بی نهایت و رسیدن به اعماق را دارد، انگشتان رو به آسمان سمبل قله‌های زندگی می باشند كه به سمت اوج اشاره می كنند. بخش ضخیم و یا كف دست مفهوم وسعت و قدرت را می رساند، دایره دور كانكو نشان از تداوم تمرین در عین سختی آن را می رساند و حلقه دست‌ها و ارتباط و تماس آن‌ها با هم سمبل چرخه حیات و ارتباط كارها و فعالیت‌ها با هم را نشان می دهد.

مهمترین سمبل کیوکوشین یعنی کانکو بر روی بازوی چپ استفاده می شود.
مهمترین سمبل کیوکوشین یعنی کانکو بر روی بازوی چپ استفاده می شود.

رنگ قرمز آن سمبل خون، نشان حیات انسانی می باشد خونی که ممکن است در راه دفاع از حق و حقیقت به زمین ریخته شود و یک کاراته کا هر روز با این اندیشه تمرین می کند که یک قدم به مرگ نزدیک تر می شود و از این بابت نباید مغرور شود، همچنین اگر ترس از مرگ بر ما چیره شود مطمئنا در این راه چیزی جز شکست در انتظارمان نخواهد بود و یک کاراته کا با این نوع نگرش در مقابل تمامی مشکلات و سختی های تمرین و زندگی واقعی دارای روحی آرام و بزرگ خواهد بود.