مشاور کسب و کار || مدرس و مربی تغییر به سبک استادی تغییر || https://aliahmadi.info/ || نویسنده کتاب " مین های موفقیت " || مبدع سبک آموزشی "سمی-تئاتر" || کارآفرین


سید علی احمدی این افراد را دنبال می‌کند:

فضای کار اشتراکی، شتاب دهنده و استارتاپ استودیو || Https://nexterafactory.com/
مسئول مدرسه نویسندگی | قدرت‌گرفته از Shahinkalantari.com
ناشر تخصصی کتاب های مدیریت و کسب و کار aryanaghalam.com
درگیر کار و کسب‌های دیجیتال، یک دیجیتال باز، علاقه‌مند به حوزۀ بازاریابی از نوع آنلاین و آفلاینش، یک هنرآموز در حوزۀ تدوین استراتژی برای کسب و کارهای آنلاین. سایت هم دارد: www.atalebi.com