ویرگول سانسورچی

به نظرم ما ایرانی ها نه تحمل انتقاد داریم نه درست می تونیم انتقاد کنیم

ویرگولی عزیز نوشته اینجانب به چه دلیلی پاک شد که شما حتی اطلاع ندادی؟(نه توهین داشت و نه بی احترامی)

این همه ما نوشتیم ارزش نداشت یه ایمیل بزنید بگین به این علت حذف شد؟ من که دوباره فرستادم :)

اومدم دنبال ایمیل پشتیبانی یا کانالی که بشه از اون طریق با شما حرف زد پیدانکردم واقعا در این حدین؟؟؟؟؟

اینجا ما درخواست هامون رو از وزیرانی که باید به ما پاسخگو باشن نداشته باشیم بریزیم تو خیابون خوبه؟