کیروش مربی بی جام و پرادعا

کیروش جزو گرون ترین مربیان جهانه واقعا ایا ارزش این همه پول رادارد؟

کیروش
کیروش

کیروش با درامد 3 میلیون دلاری در سال چه چیزی به بازی ایران اضافه کرده؟ جامی رو بردیم؟ بازی حجومی می کنیم؟ تاکتیک خاصی داشتیم؟ چی داشتیم بردن یمن اخه افتخاره؟ بردن تیم های عمان یا یمن یاچین

ما تویاین سال ها هیچ وقت باتیم های خوب بازی نکردیم نه اینکه پولنداشتیم نه چون کیروش دوست نداشت ایشون بیشتر دوست داشت با تیم سیرالیون و کشورهایی که تو نقشه نیستن بازی کنه

ما با دو تا کشور عراق و تیم دوم ژاپن بازی کردیم که یه ذره تیم بودن چجوری بازی کردیم؟
اقای میثاقی کسی هستند که فکر کنم از کیروش پول میگیره و فقططرفداریش رو بکنه خنده های الکی ایشون زمان توهین اقای کیروش به برانکو یادم نمیره؟ من پرسپولیسی نیستم ولی از ادم پرمدعای بیجام بدم میاد

ترجیحمیدم این همه پول رو اقایان هپلو کنن و بخورن تا اینکه این اقا بگیره و بهمون توهین کنن